Що таке музична терапія?

 

Тілесно фізична особа сприймає вібрації фізичної "неживої" матерії.

Психічно (душевно) - біологічну "живу".

Духовно - соціокультурність.

Всі три компоненти нерозривно злиті в людині, іншими словами, при прояві одного з них - тілесного, психічного або духовного - ми можемо робити судження про стан двох інших.

Говорячи про музику - створення звуку має три рівні (шари) звуку, які можливо визначати як фізично-акустичний, комунікативно-інтонаційний та духовно-ціннісний .

Музика - звукове творіння, володіє трьома рівнями (шарами) звучання, які можна називати:

- фізико-акустичним (цей шар породжує тіло і "нежива" матерія, має хвильову несучу складову), в музичній композиції зазвичай це відтворює ритм;

- комунікативно-інтонаційний (цей шар поширюється на тіло і "неживу" матерію, душевний і духовний шари, взаємно пов'язує шари всередині самих себе і з певним типом слухачів), хвильова несуча наповнюється груповою тональністю різних складових: расових, культурних, моральних, які забезпечують пріоритетний інформаційний контакт з уже усталеним типом слухачів, в музичній композиції зазвичай це відтворює оркестрова чи групова по інструментах загальна тональність твору, яка поширюється на весь твір, або окремі його частини, іноді куплети і приспіви;

- духовно-ціннісний (цей шар поширюється на духовність, соціальність, забезпечує єдність людського, прояви існуючого трансцендентного Буття, святості і різноманітності його наявних проявів), хвильова несуча складова наповнюється соло і / або хоровою тональністю: виявляється універсальність, яка забезпечує пріоритетний інформаційний контакт з широким колом слухачів, що мають расові, культурні чи моральні відмінності, але об'єднуються навколо музичної композиції, в музичній композиції звичайно це тип тональності соло інструменту або голосу і / або хору з цифроматичною складовою кількості, і певного порядку відтворення нот ...читати більше